Свещи подгревни

Свещи подгревни

Подгревните свещи са част от запали- телната система при дизеловите авто- мобили. Те осигуряват достигането на температура на възпламеняване на горивната смес дори при най-неблаго- приятни условия. 

Повече>>
Подгревните свещи по устройство представляват метал с нагревателен елемент на върха. Подгряващият елемент, когато е електрифициран, подгрява благодарение на електри- ческото си съпротивление и започва да излъчва светлина във видимия спектър, откъдето идва и терминът glow.  Топлината, генерирана от подгревните свещи, е насочена в цилинд- рите и служи за затопляне блока на двигателя непосредствено около цилиндрите.
 
Подгревните свещи VeGa се отличават с високото си качество и прецизна изработка.
 
Основни характеристики на подгревните свещи VeGa са:
  
Бързо действие, осигуряващо бързо достигане на работна темпе-           ратура и стартиране на двигателя
Стабилна работа на двигателя в студен режим
Поддържане на температурата в удължен интервал от време, което         значително намалява нивото на емисиите изгорели газове
Удължен експлоатационен период.
 
 
 
Подгревните свещи са от изключително значение за добрия старт и надеждната работа на дизеловите двигатели. Запалването на гориво-въздушната смес при дизеловите двигатели става не чрез подаване на електрическа искра в определен момент, както при бензиновия двигател, а чрез сгъстяване на постъпилия в цилиндъра атмосферен въздух и впръскване на гориво в определен момент, преди буталото да достигне горна мъртва точка (ГМТ). Като следствие от сгъстяването налягането се увеличава и температурата на въздуха се повишава, което осигурява условия за самовъзпламеняването на горивото. Подгревните свещи не само спомагат при студен старт, като повишават температурата , но и помагат за така нареченото последващо подгряване: подгревната свещ продължава да работи до три минути след старта. По този начин се намаляват и замърсяващите емисии при студен двигател.

 


Новини

Търсим млади и амбициозни хора за екипа ни!

09-01-2017 10:08:53

Aсистенти в отдел „Продукти“ и отдел „Маркетинг“ „Имахижу“ ...

Повече>>

Полезно

3% допълнителна отстъпка за ONLINE поръчка!

Вече може да се възползвате от Допълнителна Търговска ...

Повече>>